Lillian Sand

Lillian Sand

Formand

Jeg glæder mig over, at foreningen har det godt og kan afvikle mange spændende foredrag, til glæde for de mange medlemmer der støttet op om foreningen.

Min interesse for foreningen startede, da jeg læste en artikel i Møns Tidende, om foredragsforeningen der startede efter, i nogle år at have ligget stille. Jeg kontaktede den daværende formand for at høre om foreningen. Efter en lang og spændende samtale med ham, var jeg overbevist om, at her var noget som havde min interesse. Jeg blev sammen med min mand meldt ind og vi har siden den tid, været med til næsten alle foredrag der har været afholdt.

Jeg blev valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i 1996, jeg blev da bedt om at være sekretær og blev i 2000 næstformand, blev valgt som formand i 2003. Det er spændende at have medindflydelse på, hvilke foredrag der skal afholdes, finde foredragsholdere og emner som kan have interesse for vore mange medlemmer.

Det er en stor oplevelse at være med til at bevare en forening der er så gammel som Fanefjord Foredragsforening, at fortsætte et arbejde som nogle mennesker for mange år siden har gjort en indsats for at få i gang, og mange siden den tid har gjort en indsats for at bevare, så den stadigvæk har kunnet bevare interessen hos medlemmerne.

skriv til Lillian Sand

sand@lsand.dk