Velkommen til

Fanefjord Foredragsforening

______________________________________________

 

Gavekort til Fanefjord Foredrags Forening

 kan bestilles ved at sende os en mail

læs mere på informationssiden

info@fanefjordforedragsforening.dk

_______________________________________________________________________________________________________

Fundet i Møns Folkeblad 

nr. 6, 8. januar 1885, Stege , den 7. Januar 1885,

I Fanefjord Sogn er der i den senere Tid gjort Skridt til Oprettelsen af en Foredragsforening, der har til formaal at skaffe Foredragsholdere til Stede til kristelig og folkelig Oplysning og Vækkelse. Til Foreningen har der alt indmeldt sig omkring ved et Par Hundrede Medlemmer, hvilket er et Vidnesbyrd om, at der er en Trang i Befolkningen i denne Retning. Maatte det nu blot ikke stille sig altfor vanskeligt med at faa Talere tilveje, som har et godt og levende Ord at bringe med sig, da var en væsentlig Bekymring afhjulpet. Foreningen mangler et tidssvarende lokale, men naar Skytterne og Foredragsforeningen staar last og Brast men hinanden, tør der vel haabes paa at faa bygget et Øvelses-og Forsamlingshus i nær Fremtid. Foreløbig hjælper vi os ad privat Vej og haaber paa Fremtiden.

nr.16, 20. jan.1885

Fanefjord Sogns Foredragsforening holder Møde i Teltet ved Kjøbmand Fonnesbech Onsdag den 21.de Januar, Eftmd. Kl. 5.. Forstander Andersen taler Medlemskort udleveres ved Indgangen, og 25 Øre for Ikke Medlemmer erlægges.

 

Nr.27, 2. Febr.1885,

 Fanefjord Sogsn Foredragsforening holder Møde i Teltet ved Kjøbmand Fonnesbech Lørdag den 7. de Februar, Aften Kl. 6.

Ikke - Medlemmer betaler 25 Øre ved Indgangen. Friskolelærer Jørgensen vil Tale.

Efter Foredraget Generalforsamling. (Den stiftende generalforsamling)

 

Nr.43, 20. febr. 1885,

Fanefjord Sogns Foredragsforening. Møde for Medlemmerne hos Gmd. Peter Nielsen, Vollerup, Mandag Aften Kl. 6 1/2. Pastor Bolvig og Lærer Nielsen vil tale.

 

Nr.57, 9.marts 1885,

Fanefjord Sogns Foredragsforening. Møde i Saftstationen Torsdag Aften Kl. 7. Forstander Højgaard taler.

Medlemskort forevises, og Ikke - Medlemmer betaler 25 Øre ved Indgangen.