Historien

Fanefjord Foredragsforening er startet omkring 1884 af forvalteren på den gamle Saftstation i Damme. Han kunne se, at de unge i Sognet havde en stor lyst til at spille dilettant. De fik mulighed for, at benytte sig af et tomt, uopvarmet kælderrum på saftstationen, hvor de kunne opholde sig. Fra ca. 1910 blev dette også til  dilettant, foredrag, teater og koncert.

Disse arrangementer blev, alt efter behov afholdt på de tre kroer som var til rådighed i Sognet.

Der blev ret hurtigt oprettet en forening med en bestyrelse på 12 medlemmer, der skulle varetage Fanefjord Foredragsforenings interesser.

Man havde så stort et medlemstal, at man måtte begrænse sig til, at optage medlemmer fra Fanefjord Sogn, samt Liseby, da man ikke kunne rumme flere på de kroer der var til rådighed.

Det var en stor attraktiv forening i rigtig mange år, hvor man havde medlemstal på op til 800.

Men da fjernsynet holdt sit indtog, omkring 1960 - 65, skete der en betydelig nedgang og man besluttede, at stille foreningen i ro i 5 år. Der gik dog betydelig flere år før man  forsøgte at afholde foredrag igen. Men i marts 1994 blev forsøget gjort og det blev en stor succes. Derefter har der været afholdt foredrag ca. 6 gange om året, med meget forskelligt indhold, - forsøgt afpasset efter tidens behov og foreningens økonomi.

Foreningen har på nuværende tidspunkt omkring 400 medlemmer, hvoraf mange er med som støtte for foreningen. Det har for foreningen en meget stor betydning, at så mange vil bakke op omkring den samt, at så mange vil deltage i foredragene. Dermed kan foreningen holdes levende og nutidig.

Ny interesse for en gammel tradition